Po wdrożeniu systemu zarządzania jakością zarząd firmy staje przed dylematem jak dalej z nim postępować, jak kontrolować, wprowadzać poprawki, uzupełnienia. Z jaką częstotliwością i w jakim zakresie szkolić pracowników.

Firma Partner pomaga w monitorowaniu i doskonaleniu wdrożonego przez Was lub posiadanego już Systemu Zarządzania Jakością. Zajmuje się tym Pełnomocnik zarządu ds. systemu zarządzania jakością.

Najważniejsze obowiązki i uprawnienia:

  • Kontrola i monitorowanie procesów wdrożonych w ramach systemu zarządzania jakością,
  • Przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem,
  • Nadzorowanie kompletności i aktualności dokumentacji jaka jest w obiegu firmy (księga jakości, procedury, instrukcje i formularze, ale także wymagania i dokumenty zewnętrzne – przepisy prawa, normy itd.).
  • Nadzór nad audytami wewnętrznymi i szkoleniami wewnętrznymi.
  • Koordynowanie działań w obszarze przeglądu kierownictwa.
Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz otrzymać bezpłatną wycenę? Wyślij zapytanie