Zmieniające się wymogi prawne, a także otoczenie rynku, trendy oraz dobre praktyki biznesowe obligują do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i aktualizacji wiedzy odnośnie standardów zarządzania.

Wychodząc na przeciw tym zmianom firma Partner organizuje i prowadzi szkolenia podstawowe, uzupełniające oraz zaawansowane.

Są to szkolenia:

  • wewnętrzne ze znajomości norm oraz interpretacji nowych i zmienionych wymagań (m.in. Wymagania ISO 9001:2015), kierowane głównie do pełnomocników ds. systemów zarządzania, audytorów wewnętrznych oraz osób zajmujących się zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania,
  • audytorów wewnętrznych (m.in. Audytor wewnętrzny FSSC 22000 oraz ISO 22000),  kierowane przede wszystkim do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. systemów zarządzania, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywność,
  • dla kierownictwa (m.in. odpowiedzialność kierownictwa w kontekście wymagań normy), przeznaczone dla kierownictwa organizacji, w szczególności osób kierujących bezpośrednio pracownikami,
  • dla pełnomocników zarządu ds. systemów zarządzania jakością zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pełnomocników.

Szkolenia przeprowadzane są w formie interaktywnej, obejmującej wykłady w formie prezentacji, a także warsztaty i dyskusje.

Aktualnie rekomendujemy prowadzenie szkoleń online tj. zdalnie z wykorzystaniem narzędzia ZOOM.

W naszej ofercie są też konsultacje w zakresie systemów jakości, w tym konsultacje online.

Jesteś zainteresowany ofertą szkoleniową? Zapytaj o szczegóły